What’s new


 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง BiG CLEANING DAY

ด่านศุลกากรทุ่งช้าง BiG CLEANING DAY

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์น่าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ดูเพิ่มเติม
 ด่านทุ่งช้างให้การต้อนรับผู้ตวจราชการกระทรวงการคลัง

ด่านทุ่งช้างให้การต้อนรับผู้ตวจราชการกระทรวงการคลัง

นายด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมกับคณะบริหารคลังจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในเขตตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ท้องที่จังหวัดน่าน

ดูเพิ่มเติม
 ด่านทุ่งช้างร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกบำ

ด่านทุ่งช้างร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกบำ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้แทนด่านศุลกากรทุ่งช้าง โดยนายราเชนทร์ ตันติวิทย์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม
 รับมอบผ้าห่มกันหนาว

รับมอบผ้าห่มกันหนาว

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวและยาพระราชทาน ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

ดูเพิ่มเติม
ด่านทุ่งช้างต้อนรับผู้ตรวจสำนักนายกฯ

ด่านทุ่งช้างต้อนรับผู้ตรวจสำนักนายกฯ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ดูเพิ่มเติม
 ด่านทุ่งช้างต้อนรับคณะ คพพ.

ด่านทุ่งช้างต้อนรับคณะ คพพ.

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้างร่วมต้อนรับนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

ดูเพิ่มเติม
ด่านตุ่งจ้าง ฮักละอ่อน

ด่านตุ่งจ้าง ฮักละอ่อน

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้างและเจ้าหน้าที่ด่านฯส่งความสุขให้เด็กๆในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

ดูเพิ่มเติม
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

ด่านศุลกากรทุ่งช้างทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

พ.ศ.2563 และร่วมทำความดีเพื่อสนับสนุนนโยบาย "น่านเมืองสะอาด" โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมถนนทางหลวงหน้าด่านฯในวันที่ 7/1/2563

ดูเพิ่มเติม
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ด่านศุลกากรทุ่งช้างเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5/12/2562

ดูเพิ่มเติม
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

“ไออุ่น ด้วยรัก จากใจ” ครั้งที่ 4

วันที่ 25/12/62 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยศและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสัมพันธ์ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ดูเพิ่มเติม
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

“ไออุ่น ด้วยรัก จากใจ” ครั้งที่ 3

วันที่ 4/12/62 มอบเสื้อกันหนาวและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาน้ำย้อย อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ดูเพิ่มเติม
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

“ไออุ่น ด้วยรัก จากใจ” ครั้งที่ 2

วันที่ 11/12/62 ณ โรงพยาบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ดูเพิ่มเติม
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

“ไออุ่น ด้วยรัก จากใจ” ครั้งที่ 1

วันที่ 27/11/62 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มอบทุนการศึกษา เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม นมกล่อง และได้เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์หน่วยงานเครือข่าย


ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

ผู้ดำรงตำแหน่งนายด่าน

นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์

นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์

(นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง)