ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง


เลขที่ประกาศ เรื่องที่ประกาศ ประกาศ ณ วันที่ การดำเนินการ
P.09.04.2563(02) เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ดทช.๒/๒๕๖๓ 9 เม.ย. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดูเพิ่มเติม
P.09.04.2563(01) ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง ก่อสร้างโรงจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทลาคอนกรีต ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและอาคารเก็บของกลางด่านศุลกากรทุ่งช้าง 9 เม.ย. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดูเพิ่มเติม
P.19.02.2563(02) เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.พ. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดูเพิ่มเติม
P.19.02.2563(01) ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 17 ก.พ. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดูเพิ่มเติม