ประกาศด่านศุลกากรทุ่งช้าง


เลขที่ประกาศ เรื่องที่ประกาศ ประกาศ ณ วันที่ การดำเนินการ
P.26.6.2552 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ 26 มิ.ย.2552 มีผู้ประมูลแล้ว
P.21.01.2552 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 21 ม.ค.2552 ให้ทราบโดยทั่วกัน